6 Nov No Comments cabof Despre noi

FUNDATIA DR. POP DE POPA PENTRU OCROTIREA BONAVILOR CU AFECTIUNI CARDIOVASCULARE – FOBAC
Bucuresti, Sos.Colentina nr.1, Bl.34, parter, sector 2
Inregistrata in Registrul Persoanelor Juridice prin Sentinta civila nr.61/1991 al Judecatoriei Sector 2 Bucuresti
Tel:021/3110003; fax: 021/3110002; e-mail: contact@fobac.ro;www.fobac.ro
Nr. 31 din 06.11.2014CONVOCARE SEDINTA ADUNARE GENERALA
Data: 20.11.2014, orele 11.00

Locatie: sediul Automobil Clubul Roman (ACR),
Sala de ședințe ACR, etaj 1,
Sos.Colentina nr.1, București, sector 2

Ordinea de zi:
1.Sustinerea raportului de activitate al Fundatiei, prezentarea activitatii financiar-contabile si a activitatii cenzorului, precum si validarea acestor documente;

2.Descarcarea de gestiune a Consiliului Director;

3.Eliminarea din denumirea Capitolului V a expresiei “organe de conducere” si inlocuirea cu expresia ” organele fundatiei”;

4.Modificarea dispozitiilor din Statutul Fundatiei in ceea ce priveste materia de la Capitolul V-Organele de conducere si control ale Fundatiei, anume art.11 alin.(1) lit.A), in sensul de a mentine ca organe ale Fundatiei doar Consiliul Director si cenzorul sau comisia de cenzori, dupa caz, asa cum este prevazut in textul de la art. 28 din O.G.nr.26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, modificata si actualizata;

5.Modificarea dispozitiilor de la B) Consiliul Director, pagina 6 din Statut, in sensul modificarii numarului membrilor Consiliului Director la 3 membri, din care in mod necesar se va mentine prevederea ca fondatorul va face parte din componenta Consiliului Director, si va desemna vicepresedintele, si, prin efect stabilirea modalitatii in care vor fi alesi ceilalti memebri, modificand corespunzator intregul text de la art. 19-art.23, in functie si de modificarile privind organele Fundatiei de la Capitolul V, prin ramanerea ca organe ale Fundatiei a Consiliului Director si a cenzorului ori dupa caz a comisiei de cenzori;

6.Alegerea unui nou Consiliu Director, in numarul astfel votat;

7.Alte modificări ale Statutului

8.Alte probleme, propuneri, solicitari din partea participantilor.

Mentiune:
Se pot prezenta inclusiv membrii care nu si-au achitat cotizatia la zi, urmand sa achite toate restantele in ziua sedintei Adunarii Generale pentru a dobandi drept de vot, conform Statutului

Presedinte
Acad. Prof. Dr. Ioan Pop de Popa